Wedstrijdreglement Odin Back to Bowling Toernooi 2020

 

 1. Er wordt gespeeld op 6 volautomatische Qubica AMF machines met System 300 kunststofbanen.
 2. Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF - Sportreglement.
 3. De handicap voor het Odin Back to Bowling toenooi wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde op een geldige bowlingpas. Anders een gemiddeldeverklaring van Uw vereniging over ten minste 21 games (artikel 308 NBF - Sportreglement).
 4. Spelers met meerdere passen dienen de pas te tonen met het hoogste gemiddelde.
 5. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven of laten inschrijven, zijn te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen. Dit geldt ook voor re-entries. Het inschrijfgeld dient U op de speeldag voor aanvang van de voorronde te voldoen.
 6. Alle deelnemers, die zich hebben ingeschreven dienen zich ten minste een half uur voor aanvang van hun serie of finale te melden bij de wedstrijdleiding.
 7. Het dragen van bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
 8. Re-entry is toegestaan. De laagste score van de originele 2 blokken vervalt. Je moet altijd 1 van de 2 originele blokken behouden.
 9. Voor het toekennen van een re-entryplaats geldt de beperking, dat nieuwe spelers voorrang hebben op re-entries. Dit geldt enkel voor spelers op de wachtlijst.
 10. Er kunnen maximaal 3 entries (van 3 games) vooraf gereserveerd worden per persoon. Eventuele extra entries kunnen worden geboekt aan de wedstrijdtafel.
 11. Bij ex-aequo voor de/ of in de finales van het Odin Back to Bowling toernooi treedt artikel 218 van het NBF - Sportreglement in werking. De laagste handicap gaat door. Indien gelijk, wordt er een 9e en 10e frame gespeeld.
 12. Roken en het drinken van alcoholische dranken is tijdens het spelen niet toegestaan.
 13. Deelnemers in een straal van 100 kilometer rondom Rijssen, worden verzocht zich in te schrijven in de series 1 t/m 21.
 14. Alle aanmeldingen zullen worden bevestigd via e-mail of MijnNBF.
 15. Prijswinnaars worden geacht aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking om de door hun gewonnen prijs in ontvangst te nemen.
 16. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding op basis van het NBF - Sportreglement, deze besluiten zijn bindend.
 17. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 18. Opengevallen plaatsen in de finale zullen worden opgevuld.
 19. Baanindeling geschiedt via loting aan de wedstrijdtafel.
 20. Finalisten na de voorronden zijn top 6 met hoogste pinfall 6 games, top 4 hoogste pinfall 3 games en top 2 hoogste games. 

 21. Baanonderhoud vindt plaats na elke 2 series en 2 finale rondes.

 22. De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Rijssen en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door inschrijver ingeschreven personen in de betreffende klassementen.
 23. Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling Federatie.
 24. Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto's en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden.