Wedstrijdreglement Odin Sportswear                    Jeugd Poenpalen Race 2023

 1. Er wordt gespeeld op 6 volautomatische Qubica AMF machines met System 300 kunststofbanen.
 2. Het toernooi wordt gespeeld volgens het NBF - Sportreglement.
 3. De handicap voor de Poenpalen Race wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde op een geldige bowlingpas. Anders een gemiddeldeverklaring van Uw vereniging over ten minste 21 games (artikel 307 NBF - Sportreglement).
 4. Spelers met meerdere passen dienen de pas te tonen met het hoogste gemiddelde.
 5. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven of laten inschrijven, zijn te allen tijde verplicht het inschrijfgeld te voldoen. Dit geldt ook voor re-entries. Het inschrijfgeld dient U op de speeldag voor aanvang van de voorronde te voldoen.
 6. Alle deelnemers, die zich hebben ingeschreven dienen zich ten minste een half uur voor aanvang van hun serie of finale te melden bij de wedstrijdleiding.
 7. Het dragen van bowlingkledij is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
 8. Re-entry is niet toegestaan. 
 9. Voor het toekennen van een re-entryplaats geldt de beperking, dat nieuwe spelers voorrang hebben op re-entries.
 10. Bij ex-aequo voor de finales van de Poenpalen Race treedt artikel 218 van het NBF - Sportreglement in werking. De laagste handicap gaat door. Indien gelijk, wordt er een 9e en 10e frame gespeeld.
 11. Roken en het drinken van alcoholische dranken is tijdens het spelen niet toegestaan.
 12. Deelnemers in een straal van 50 kilometer rondom Rijssen, worden verzocht zich in te schrijven in de series 1 & 2.
 13. Alle aanmeldingen zullen worden bevestigd via e-mail of MijnNBF.
 14. Prijswinnaars worden geacht aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking om de door hun gewonnen prijs in ontvangst te nemen.
 15. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding op basis van het NBF - Sportreglement. Deze besluiten zijn bindend.
 16. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 17. Opengevallen plaatsen in de finale zullen worden opgevuld.
 18. Baanindeling geschiedt via loting aan de wedstrijdtafel.
 19. Scores uit de voorronden worden meegenomen.
 20. Baanonderhoud vindt plaats voor elke serie en halve finaleserie.
 21. De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Bowling Vereniging Rijssen en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door inschrijver ingeschreven personen in de betreffende klassementen.
 22. Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling Federatie.
 23. Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto's en/of beeldmateriaal voor promotionele doeleinden.